Tomelilla Motorklubb

Nya regler för träningskort 2023

Följande ska uppfyllas för att erhålla träningskort från och med 1 jan 2023:

• Medlemskap ska vara betalt.
• Medlem ska deltagit i 5 av följande aktiviteter
- Träningsansvarig
- Arbetsdag
- Banjämning
- Övrig aktivitet där klubben anger att den är TK-grundande

Träningskortet gäller för innehavaren av träningskortet samt barn till innehavaren av träningskortet. Obs, övriga medlemmar i eventuellt familjemedlemskap ingår ej.

Vid ansökan av träningskort ska samtliga personer som avses ingå namnges.
Endast personer namngivna på träningskortet erhåller gratis träning. Inga undantag till detta kommer att ske.

Träningskort ska uppvisas vid uppmaning, annars gäller normal träningsavgift.

 

Guldhjälmsutbildning 2023

Vi drar igång guldhjälmsutbildning i motocross för vårdnadshavare och barn under 12år. 

Guldhjälmsutbildningen sker i större del i samband med crosskolans som har inskrivning (datum meddelas så snart det är bestämt)

Mer information om datum för körning står under fliken crosskola.

Det är en kostnadsfri kurs där man lär sig grunderna i sporten. Guldhjälmslicens är ett krav för att barnet ska få träna på andra banor än hemmabanan och de blir fullt försäkrade via Svemo.

Även om barnen vill tävla behöver man licensen och måste vara medlem i klubben.

Vid intresse eller frågor hör av er till Jimmy Hurtig 0705-337828.