Tomelilla Motorklubb

Tomelilla Motorklubb har ca 1500 medlemmar varav ca 800 är bosatta i Tomelilla Kommun och ca 750 är ungdomar under 25 år.
Klubben bildades 1962 och bedrev till en början verksamheter i Motocross och Rally.
Det åktes bl.a. VM tävlingar i sidovagns Motocross.
I början av 70-talet införde Tomelilla MK som en av de första klubbarna i Sverige Rallycross på sitt program.

Under åren har ett flertal EM och SM tävlingar arrangerats på Svampabanan.
Tomelilla Motorklubb var den första klubb som arrangerade populära TV tävlingar med mästarmöte i Rallycross.
Detta medförde också ett lyft för klubben men innebar också stora satsningar på hela anläggningen i form av byggnader,
publikläktare, asfalt och skyddsräcken till höga kostnader.
I början av 80-talet investerades det i en campingbyggnad med duschar, toaletter, kök m.m.

1992 blev klubben tilldelad en VM tävling i Motocross vilket innebar ytterligare satsningar med bl.a. ett nytt kombinerat speaker,
tidtagning och varvräkningssekreteriat på MC banan och ny banbegränsning runt den 1750 m långa Motocrossbanan till skydd för tävlande och åskådare.
I samband med detta anlades även en knattecrossbana för de allra minsta förarna.

På bilbanan åker vi förutom Rallycross även Folkrace och Crosskart.
Första rallycrosstävlingen arrangerades 1973 och första folkracetävlingen 1982.
Under åren har vi även åkt en del RM och SM tävlingar i Crosskart där klubben haft stora framgångar.


1991 utvidgades verksamheten att även omfatta Radiostryrd Bilsport vilket innebar att en ny bana för detta ändamål projekterades och byggdes.
Under 2010-talet byggdes även en inomhusbana i Radiostyrd Bilsport i fd Erikssons Åkeris byggnad, som klbben förvärvade i början på 2000-talet.
Utebanan flyttades och fick en rejäl uppfräschning i början på 2010-talet.

Klubbens i särklass största arrangemang i nutid är Svampafestivalen i Folkrace som alltid arrgeras under veck 31.
Tävlingen har varit en omtyckt tvådagartävling så länge man kan minnas och år 2007 ökade man till 3 dagar.
År 2012 fick den namnet Svampafestivalen.